TRUNG TÂM LUYỆN THI KHOA BẢNG

     Xuất phát Cơ bản – Chiếm lĩnh Đỉnh cao
  Thông báo
 
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2023-2024: MÔN VẬT LÝ LỚP 9

Xin lưu ý: Tôn trọng cá nhân, Trung tâm không ghi tên học sinh. Nếu Quý Phụ huynh không nhớ hoặc chưa rõ mã học sinh của con, xin vui lòng email đến Trung tâm theo địa chỉ: trungtam.thaytoi@gmail.com hoặc tra cứu trên "Liên lạc điện tử - Khoa Bảng và Bạn" qua tài khoản Trung tâm đã cấp cho Quý Phụ huynh.

TT Mã HS Trường Lớp  Điểm 
1 KB8.0041 Xuân Đỉnh 9L0 5.75
2 KB8.0194 Vĩnh Tuy 9L02 6.50
3 KB9.0001 Nguyễn Trường Tộ 9L0 8.50
4 KB9.0002 Trưng Vương 9L02 6.75
5 KB9.0003 Tân Định 9L0 6.25
6 KB9.0004 Nguyễn Trường Tộ 9L02 8.00
7 KB9.0017 Thực Nghiệm 9L-KC 3.50
8 KB9.0023 Đại Kim 9L0 6.75
9 KB9.0032 Nguyễn Trường Tộ 9L01 1.50
10 KB9.0039 Giảng Võ 9L02 10.00
11 KB9.0044 Phan Đình Giót 9L0 5.00
12 KB9.0047 Nguyễn Trường Tộ 9L0 9.50
13 KB9.0048 Hoàng Mai 9L0 8.00
14 KB9.0055 Thanh Xuân 9L0 7.75
15 KB9.0059 Nguyễn Lân 9L0 7.00
16 KB9.0062 Nguyễn Tri Phương 9L-KC 4.00
17 KB9.0066 Mỹ Đình 1 9L0 5.00
18 KB9.0067 Chu Văn An 9L0 5.25
19 KB9.0068 Đống Đa 9L01 4.00
20 KB9.0069 Ngôi Sao 9L0 7.00
21 KB9.0070 Phan Chu Trinh 9L02 6.75
22 KB9.0071 Mạc Đĩnh Chi 9L01 6.00
23 KB9.0074 Mỗ Lao 9L0 6.50
24 KB9.0077 Giảng Võ 9L02 8.50
25 KB9.0078 Tân Định 9L0 9.50
26 KB9.0081 Archimedes 9L0 8.00
27 KB9.0085 Tân Định 9L0 7.00
28 KB9.0087 Lương Thế Vinh 9L02 7.25
29 KB9.0090 Đống Đa 9L0 6.75
30 KB9.0092 Gia Thụy 9L0 6.75
31 KB9.0093 Gia Thụy 9L0 8.50
32 KB9.0095 Lê Hữu Trác 9L0 7.75
33 KB9.0098 Lương Thế Vinh 9L01 4.50
34 KB9.0103 Phương Liệt 9L01 6.50
35 KB9.0106 Ngô Gia Tự 9L0 6.50
36 KB9.0108 Mạc Đĩnh Chi 9L01 4.60
37 KB9.0110 Thanh Xuân Nam 9L01 3.00
38 KB9.0118 Cầu Giấy 9L01 7.00
39 KB9.0124 Nguyễn Tất Thành 9L02 vắng
40 KB9.0125 Kim Giang 9L01 4.50
41 KB9.0129 Tân Định 9L01 5.00
42 KB9.0135 Đông Ngạc 9L0 7.00
43 KB9.0138 Lê Ngọc Hân 9L02 6.75
44 KB9.0142 Nguyễn Du 9L0 8.00
45 KB9.0143 Phan Chu Trinh 9L-KC 6.00
46 KB9.0147 Chu Văn An 9L01 8.00
47 KB9.0148 Phan Đình Giót 9L0 7.00
48 KB9.0154 Ngô Sỹ Liên 9L02 7.75
49 KB9.0174 Chu Văn An - TT 9L01 8.75
50 KB9.0183 Tây Mỗ 9L0 7.25
51 KB9.0195 Kim Giang 9L02 10.00
52 KB9.0201 Khương Mai 9L02 3.00
53 KB9.0204 Giảng Võ 9L02 5.00
54 KB9.0207 Chu Văn An 9L01 6.25
55 KB9.0212 Trưng Vương 9L01 6.50
56 KB9.0213 Chu Văn An 9L0 6.25
57 KB9.0216 Archimedes 9L02 6.50
58 KB9.0219 Dịch Vọng 9L02 7.50
59 KB9.0220 Đoàn Thị Điểm 9L0 6.25
60 KB9.0227 Khương Thượng 9L0 4.75
61 KB9.0230 Văn Khê 9L02 7.00
62 KB9.0235 Phan Chu Trinh 9L01 7.00
63 KB9.0238 Nguyễn Lân 9L0 3.00
64 KB9.0241 Ngũ Hiệp 9L01 7.00
65 KB9.0250 Chu Văn An 9L01 10.00
66 KB9.0251 Chu Văn An - Long Biên 9L02 10.00
67 KB9.0255 Nam Trung Yên 9L01 4.00
68 KB9.0256 Ngoại ngữ 9L01 6.00
69 KB9.0268 Archimedes 9L0 3.00
70 KB9.0276 Trưng Vương 9L02 7.00
71 KB9.0281 Tân Định 9L0 6.75
72 KB9.0282 Lê Lợi 9L01 6.50
73 KB9.0291 Tân Mai 9L01 1.50
74 KB9.0304 Lương Thế Vinh (Hà Giang) 9L01 7.00
75 KB9.0305 Chu Văn An 9L0 8.00
76 KB9.0307 Hoàng Liệt 9L01 5.00
77 KB9.0308 Lương Thế Vinh 9L0 8.00
78 KB9.0311 Giảng Võ 9L02 4.00
79 KB9.0317 Định Công 9L01 6.00
80 KB9.0319 Gia Thụy 9L01 4.50
81 KB9.0323 Lê Lợi 9L01 6.00
82 KB9.0325 Lương Thế Vinh 9L01 7.50
83 KB9.0336 Vinschool 9L0 Không đạt
84 KB9.0348 Hoàn Kiếm 9L-KC 3.50
85 KB9.0354 Linh Đàm 9L01 6.00
86 KB9.0355 Lê Lợi 9L01 5.00
87 KB9.0357 Tân Định 9L01 4.00
88 KB9.0358 Tân Định 9L01 3.50
89 KB9.0363 Nam Từ Liêm 9L01 4.50
90 KB9.0370 Sài Đồng 9L01 8.00
91 KB9.0380 Nguyễn Huy Tưởng 9L01 8.00
92 KB9.0386 Đoàn Thị Điểm 9L0 5.75
93 KB9.0387 Đống Đa 9L0 6.00
94 KB9.0394 Kim Giang 9L02 9.00
95 KB9.0395 Kim Giang 9L02 4.00
96 KB9.0399 Đền Lừ 9L01 8.00
97 KB9.0401 Thanh Liệt 9L01 7.00
98 KB9.0402 Nam Trung Yên 9L0 7.00
99 KB9.0404 Archimes 9L01 6.50
100 KB9.0405 Thành Công 9L01 4.50
101 KB9.0406 Trâu Quỳ 9L01 4.50
102 KB9.0418 Xuân La 9L02 6.50
103 KB9.0420 Dương Phúc Tư 9L02 5.00
104 KB9.0422 Linh Đàm 9L02 10.00
105 KB9.0425 Chu Văn An 9L01 7.50
106 KB9.0426 Lê Ngọc Hân 9L02 7.75
107 KB9.0427 Lương Thế Vinh 9L02 6.50
108 KB9.0433 Lương Thế Vinh 9L02 7.50
109 KB9.0441 Thái Thịnh 9L02 7.50
110 KB9.0442 Chu Văn An 9L01 7.50
111 KB9.0445 Cầu Giấy 9L02 8.00
112 KB9.0455 Chu Văn An 9L02 8.25
113 KB9.0456 Nam Trung Yên 9L02 8.00
114 KB9.0458 Việt An 9L0 Không đạt
115 KB9.0465 Thành Công 9L01 3.00
116 KB9.0474 Nam Từ Liêm 9L02 7.25
117 KB9.0478 Yên Viên 9L01 2.50
118 KB9.0479 Việt An 9L0 Không đạt
119 KB9.0486 Phan Đình Giót 9L0 2.00
120 KB9.0492 Lương Thế Vinh 9L0 7.00
121 KB9.0496 Nguyễn Trường Tộ 9L0 6.50
122 KB9.0499 Tân Định 9L02 vắng
123 KB9.0518 Marie Curie 9L02 6.25
124 KB9.0522 Đống Đa 9L0 3.00

 

  


Các tin khác
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2023-2024: MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 (14/09/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2023-2024: MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 (14/09/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2023-2024: MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 (14/09/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2023-2024: MÔN TOÁN LỚP 8 (14/09/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2023-2024: MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (14/09/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2023-2024: MÔN VẬT LÝ LỚP 8 (14/09/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2023-2024: MÔN TOÁN LỚP 7 (14/09/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2023-2024: MÔN HÓA HỌC LỚP 7 (14/09/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2023-2024: MÔN VẬT LÝ LỚP 7 (14/09/2023)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM HỌC 2023-2024: MÔN TOÁN LỚP 6 (14/09/2023)
 
Tin tức - Sự kiện
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022 - 2023
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 KHOA BẢNG ĐỖ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2022 - 2023
DANH SÁCH HỌC SINH KHOA BẢNG ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021-2022
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2022 - 2023


  Hỗ trợ trực tuyến  
https://www.facebook.com/trungtam.khoabang
 

Bản quyền thuộc về Trung Tâm luyện thi Khoa Bảng
131 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 668 65 087    *    Fax: (024) 668 65 087
Ghi rõ nguồn "khoabang.edu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Email: trungtam.thaytoi@gmail.com   *   Website: www.khoabang.edu.vn